FritidsMagasinet

FritidsMagasinet

Välkommen till Fritidsmagasinet vid Sjöängen!

Här kan du gratis låna utrustning för olika fritidsaktiviteter i upp till 4 timmar.

Med inloggning via BankID säkerställs trygg hantering av materialet, och som låntagare ansvarar du för att återlämna utrustningen i gott skick.

FritidsMagasinet erbjuder allt ifrån kubbspel till discgolf och här finns möjlighet att prova på nya aktiviteter. Besök FritidsMagasinet vid Sjöängen och upptäck möjligheterna till en rolig och aktiv fritid!

Så här gör du för att låna

 • Scanna QR-koden och logga in med Mobilt BankID.
 • Gå in i lokalen och stäng dörren. Släpp inte in någon annan.

 • Låna material.
 • Lämna lokalen och stäng dörren.
 • Efter max 4 timmar eller senast kl. 21.00 lämnar du tillbaka materialet du lånat, inte heller nu släpper du in någon annan.

Detta gäller om du vill låna fritidsmaterial

 • Det är alltid gratis att låna.
 • Lånetiden är max 4 timmar.
 • Allt material ska används i nära anslutning till FritidsMagasinet.
 • Låntagaren ansvarar för att materialet återlämnas till magasinet på rätt plats senast efter 4 timmar/ senast kl. 21.00.
 • Låntagaren ansvarar för att material används på ett ansvarsfullt sätt.
 • Skulle utrustningen gå sönder skall den ändå lämnas tillbaka.
 • Ersättningskrav utgår för material som avsiktligt vandaliserats, försvunnit, hyrts ut, sålts vidare eller på annat sätt avyttrats.
 • Ej återlämnad utrustning kan komma att polisanmälas om den är stulen och/eller inte lämnas tillbaka.
 • Allt användande sker på egen risk. Askersunds kommun ansvarar ej för eventuella personskador som uppstår vid användande av vår utrustning.
 • Askersunds kommun förbehåller sig rätten att neka utlån av säkerhetsskäl, eller om låntagaren bryter mot ovanstående punkter.

Information om personuppgiftshantering

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som insamling av personuppgifter, lagring av personuppgifter och läsning av personuppgifter. Syftet med en sådan behandling är för att kunna fullgöra avtalet om lån av fritidsmaterial.

Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är fullgörande av avtal enligt artikel 6.1 (b) i dataskyddsförordningen. Dina uppgifter kommer att sparas i 2 år.

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med de personuppgiftsbiträden vi använder för att kunna utgöra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är kultur- och tekniknämnden. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på kultur.tekniknamnden@askersund.se 0583-810 00. Du når vårt dataskyddsombud på ken.siewers@askersund.se eller 0583-810 11.

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Integritetsskydsmyndigheten, IMY.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?