Bibliotek för barn och unga

Alla barn behöver böcker. Men alla böcker passar inte alla barn.

Språkutvecklingsarbetet "Den röda tråden"

Askersunds bibliotek bedriver ett språkutvecklingsarbete tillsammans med barnavårdscentralen, förskolan, familjecentralen och skolan. Flera personalgrupper samverkar för att kunna ge barn en bra språkutveckling.
Att läsa högt för sitt barn är ett ypperligt sätt att ge barnet ett stort ordförråd. Dessutom närhet och en stunds mysig samvaro - att vara tillsammans.

På Äppelhyllan finns böcker som väcker läsglädje och böcker som är anpassade för barn som har svårt att läsa på vanligt sätt. Här finns böcker som ger stöd och inspiration till dig som förälder eller arbetar med barn professionellt.

Alla barn har rätt till böcker! Se under länkar vad Äppelhyllan på Barnens bibliotek har att erbjuda.

Talböcker och punktskriftsböcker för barn upp till 12 år

Legimus är en mediawebb där du kan söka och låna anpassade böcker. Bakom webbsidan står Myndigheten för tillgängliga medier. (MTM)

Böckerna får lånas av barn och ungdomar som har svårt att läsa vanliga böcker och tryckt text. Det kan till exempel vara barn med synnedsättning, läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi.

Sök på barnens sidor i Legimus katalog efter talböcker att ladda ner eller punktskriftsböcker att beställa. Se länklista.

Gåvoböcker

På grund av högläsningens stora betydelse delar kommunbiblioteket ut gåvoböcker avsedda för olika åldrar.

Välkommen till världen! – gåvobok till alla nyfödda

”Lilla barnkammarboken, rim och ramsor för händer, fötter och kropp”.
Presentkortet hämtas på BVC.
Tänk på att rytmik, musik, lek och rörelse, fin- och grovmotorik går hand i hand med barnets språkutveckling.

ABC-droppar

BVC delar ut foldrar som kallas ABC-droppar. Det är tips om bra barnböcker, visor och ramsor för olika åldrar. Alla dessa böcker finns att låna på biblioteket.

Gåvoböcker för 4-åringar och 6-åringar

BVC delar ut presentkort till 4-åringar som kan hämta en bilderbok på biblioteket. Det finns flera boktitlar att välja mellan.

Den bok som barnet får vid 6-års ålder heter ”Barnens andra bok”. Utdelningen sker i barnets förskoleklass. Vid detta tillfälle får barnet också få ett lånekort (om vårdnadshavare har godkänt detta).

Barnens bibliotek

På Barnens bibliotek hittar du boktips, spel och mycket annat. Länken hittar du under rubriken länkar.

Sidansvarig: Lars-Ivar Jansson |

Uppdaterad: 2023-01-23