Digitala uppslagsverk

I länklistan hittar du digitala uppslagsverk, databaser och andra söktjänster som du kan söka i både hemifrån och på biblioteket.

I länklistan hittar du även instruktionsfilmer för hur du loggar in och använder vissa av uppslagsverken och databaserna.

På bibliotekets datorer har du även tillgång till Mediearkivet och Nationalencyklopedin.

Sidansvarig: Lars-Ivar Jansson |

Uppdaterad: 2021-02-03