Tjänstelånekort

Du som arbetar inom t.ex. skola, förskola, eller stöd och omsorg kan få ett särskilt lånekort för att låna media som du använder i ditt arbete.

Låneregler för tjänstelånekort

  • Du får inga påminnelseavgifter och du blir inte ekonomiskt ansvarig för lånen.
  • Du kan låna om, reservera, och söka böcker på https://bibliotekskatalog.askersund.se
  • Lånetiden är normalt 28 dagar men undantag finns.
  • Om du förlorar ditt lånekort ska du meddela detta till biblioteket, som då spärrar kortet så att det inte kan missbrukas.
  • Ändring av arbetsplats och kontaktuppgifter ska meddelas till biblioteket omgående.
  • Tjänstelånekortet får inte användas för privata bibliotekslån.

Så hanterar vi dina personuppgifter

Vi behöver spara och behandla följande personuppgifter om dig: Namn, arbetsplats, telefonnummer, e-post, låntagar-id, lånekortsnummer, låntagar­kategori.
Syftet med en sådan behandling är för att kunna hantera kontaktuppgifter, lån och avgifter för användare av kommunens bibliotek. Du måste lämna personuppgifter för att ingå avtal om lånekort hos oss.

Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är att en arbetsuppgift av allmänt intresse ska kunna utföras enligt bibliotekslagen samt att avtal för lånekort ska kunna fullgöras. Dina uppgifter kommer att sparas i 3 år efter att du senast använde bibliotekets tjänster.

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med leverantörer av bibliotekets datasystem. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är kultur- och tekniknämnden i Askersunds kommun.

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter.

Detta gör du enklast genom att kontakta oss på kommun@askersund.se eller 0583-810 00. Du når vårt dataskyddsombud på e-post: ken.siewers@askersund.se

Om du är missnöjd med vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Lån i tjänsten omfattas inte av Offentlighets- och sekretesslagen, 40 kap, 3 §.

Sidansvarig: Lars-Ivar Jansson |

Uppdaterad: 2020-08-17