Personal

Biblioteksentré

För ärenden som rör dina lån, fjärrlån, reservationer, inköpsförslag etc. kontakta i första hand bibliotekets informationsdisk. Kontaktuppgifter finns under rubriken kontakt.

Vuxenverksamhet och samordningsansvar

Darina Gustavsson, bibliotekarie. Telefon: 0583-812 73

Barn- och ungdomsverksamhet och barnkultur

Jenny Samuelsson, barn- och ungdomsbibliotekarie. Telefon: 0583-810 92

Pernilla Lindgren, kulturcoach. Telefon: 0583-810 76

Skolbiblioteken

Malin Räftegård, skolbibliotekarie. Telefon: 0583-810 94

Åsbro bibliotek

Lisa Bagger, biblioteksassistent. Telefon 0583-810 81, 0583-812 44

Inköp, ekonomi, media, Daisy-talböcker

Marie-Louise Hjelm, biblioteksassistent. Telefon: 0583-812 45

Kravhantering, beställning och iordningställande av media

Anne-Marie Sundblad, biblioteksassistent. Telefon: 0583-810 93

Enhetschef

Annika Restadh, enhetschef bibliotek, ungdomsgård, musikskola.
Telefon: 0583-812 43


E-post enligt: fornamn.efternamn@askersund.se

Sidansvarig: Lars-Ivar Jansson |

Uppdaterad: 2020-02-05