Personal

Biblioteksentré

För ärenden som rör dina lån, fjärrlån, reservationer, inköpsförslag etc. kontakta i första hand bibliotekets informationsdisk. Kontaktuppgifter finns under rubriken kontakt.

Vuxenverksamhet och samordningsansvar

Darina Gustavsson, bibliotekarie. Telefon: 0583-812 73

Barn- och ungdomsverksamhet

Lisa Bagger, barn- och ungdomsbibliotekarie. Telefon: 0583-810 92

Skolbiblioteken samt barnkultur

Malin Räftegård, skolbibliotekarie. Telefon: 0583-810 94

Åsbro bibliotek

Malin Straubhaar, biblioteksassistent. Telefon: 0583-813 40

Inköp, ekonomi, media, Daisy-talböcker

Marie-Louise Hjelm, biblioteksassistent. Telefon: 0583-812 45

Kravhantering, beställning och iordningställande av media

Anne-Marie Sundblad, biblioteksassistent. Telefon: 0583-810 93

Avdelningschef

Annika Restadh, avdelningschef bibliotek, ungas fritid, kulturskola.
Telefon: 0583-812 43


E-post enligt: fornamn.efternamn@askersund.se

Sidansvarig: Lars-Ivar Jansson |

Uppdaterad: 2022-12-28