Bidrag och stöd till civilsamhället

Skateboard i luften

Askersunds kommun stödjer föreningslivet genom bidrag, subventionerade hyror i kommunens anläggningar/lokaler, samt stöd och rådgivning kring frågor som berör föreningslivet.


Många bidrag är desamma som tidigare men flera nyheter finns också. Det är bl.a. möjligt att söka bidrag för nattvandring, för arrangemang av kultur för äldre och för mötesplatser för unga, 7-12 år samt 13-21 år.

Sidansvarig: |

Uppdaterad: 2023-03-14