Bidrag och stöd

OBS! Förlängd remisstid till den 30 september.

Fram till den 20 augusti 2021 finns möjlighet att svara på en remiss på förslag till nya och reviderade bidragsregler.

Läs mer här


Askersunds kommun stödjer föreningslivet genom bidrag, subventionerade hyror i kommunens anläggningar/lokaler, samt stöd och rådgivning kring frågor som berör föreningslivet.

För bidragsberättigad förening kan kultur- och tekniknämnden lämna bidrag till:

 • Tillfälligt pandimistöd till föreningar
  Syftet med det tillfälliga bidraget är att föreningar i Askersunds kommun ska kunna söka kommunalt stöd för att kompensera för del av uteblivna intäkter på grund av coronapandemin.
  Bidraget finns endast att söka vid ett tillfälle under 2021. 
 • Barn- och ungdomsverksamhet
  Bidrag utbetalas för regelbunden verksamhet för barn och ungdomar i åldern 4 - 20 år.

 • Investering
  Bidrag utbetalas till mindre investeringar i anläggning och utrustning. Sista ansökningsdag är 31 december året före utbetalning sker.

 • Kulturarrangemang
  Bidrag utbetalas till publika kulturarrangemang öppna för allmänheten. Ansökan behandlas löpande.

 • Pensionärsförening
  Sista ansökningsdag är 30 april året före utbetalning sker.

 • Samlingslokal
  Bidrag till driftkostnader för föreningsdriven samlingslokal. Sista ansökningsdag är 30 april året före utbetalning sker.

 • Verksamhet för personer med funktionsnedsättning
  Bidrag till förening som bedriver verksamhet för personer med funktionsnedsättning. Sista ansökningsdag är 1 maj året före utbetalning sker.

 • Övriga verksamhetsbidrag
  Bidrag till föreningar vars verksamhet ej omfattas av ovanstående. Sista ansökningsdag är 30 april året före utbetalning sker.

Ansökan om bidrag

Vilka handlingar som ska bifogas framgår av respektive ansökningsblankett. Verksamhetsberättelse, reviderad balans- och resultatrapport, samt revisionsberättelse ska alltid bifogas.

Sidansvarig: Ann-Kristin Olsson |

Uppdaterad: 2021-09-15