Bidrag och stöd

Kultur- och tekniknämnden har beslutat att pensionärs-föreningar, föreningar med samlingslokaler och övriga verksamhetsbidrag med sista ansökningsdag 30 april får anstånd att ansöka om bidrag för 2021 när årsberättelsen är klar, dock senast sista november 2020.

Askersunds kommun stödjer föreningslivet genom bidrag, subventionerade hyror i kommunens anläggningar/lokaler, samt stöd och rådgivning kring frågor som berör föreningslivet.

För bidragsberättigad förening kan kultur- och tekniknämnden lämna bidrag till:

 • Barn- och ungdomsverksamhet
  Bidrag utbetalas för regelbunden verksamhet för barn och ungdomar i åldern 4 - 20 år.

 • Investering
  Bidrag utbetalas till mindre investeringar i anläggning och utrustning. Sista ansökningsdag är 31 december året före utbetalning sker.

 • Kulturarrangemang
  Bidrag utbetalas till publika kulturarrangemang öppna för allmänheten. Ansökan behandlas löpande.

 • Pensionärsförening
  Sista ansökningsdag är 30 april året före utbetalning sker.

 • Samlingslokal
  Bidrag till driftkostnader för föreningsdriven samlingslokal. Sista ansökningsdag är 30 april året före utbetalning sker.

 • Verksamhet för personer med funktionsnedsättning
  Bidrag till förening som bedriver verksamhet för personer med funktionsnedsättning. Sista ansökningsdag är 1 maj året före utbetalning sker.

 • Övriga verksamhetsbidrag
  Bidrag till föreningar vars verksamhet ej omfattas av ovanstående. Sista ansökningsdag är 30 april året före utbetalning sker.

Ansökan om bidrag

Vilka handlingar som ska bifogas framgår av respektive ansökningsblankett. Verksamhetsberättelse, reviderad balans- och resultatrapport, samt revisionsberättelse ska alltid bifogas.

Sidansvarig: Ann-Kristin Olsson |

Uppdaterad: 2020-05-27