Bidrag och stöd

Askersunds kommun stödjer föreningslivet genom bidrag, subventionerade hyror i kommunens anläggningar/lokaler, samt stöd och rådgivning kring frågor som berör föreningslivet.

Kultur- och tekniknämnden har fattat beslut om nya regler för "Bidrag och stöd till civilsamhället i Askersunds kommun". De gäller from 1 juli 2022.

Bidrag och stöd till civilsamhället i Askersunds kommun Öppnas i nytt fönster.

För bidragsberättigad förening kan kultur- och tekniknämnden lämna bidrag till:

 • Barn- och ungdomsverksamhet
  Bidrag utbetalas för regelbunden verksamhet för barn och ungdomar.

 • Investering
  Denna form av bidrag finns inte längre att söka. From 1 juli gäller nya regler för bidrag och stöd till civilsamhället.

 • Kulturarrangemang
  Bidrag utbetalas till publika kulturarrangemang öppna för allmänheten. Ansökan behandlas löpande.

 • Pensionärsförening
  Sista ansökningsdag är 30 april året före utbetalning sker.

 • Samlingslokal
  Bidrag till driftkostnader för föreningsdriven samlingslokal. Sista ansökningsdag är 30 april året före utbetalning sker.

 • Utvecklingsstöd för främjande av äldres och ungas hälsa
  Utvecklingsstödet är ett tillfälligt bidrag under 2022 till föreningar, studieorganisationer och grupper i civilsamhället som vill starta ny verksamhet eller utveckla verksamhet som stärker äldres och ungas hälsa.

 • Verksamhet för personer med funktionsnedsättning
  Bidrag till förening som bedriver verksamhet för personer med funktionsnedsättning. Sista ansökningsdag är 1 maj året före utbetalning sker.

 • Övriga verksamhetsbidrag
  Bidrag till föreningar vars verksamhet ej omfattas av ovanstående. Sista ansökningsdag är 30 april året före utbetalning sker.

Ansökan om bidrag

Vilka handlingar som ska bifogas framgår av respektive ansökningsblankett. Verksamhetsberättelse, reviderad balans- och resultatrapport, samt revisionsberättelse ska alltid bifogas.

Sidansvarig: Ann-Kristin Olsson |

Uppdaterad: 2022-02-28