Investeringsbidrag

Investeringsbidrag kan utgå till förening som bidrag till nybyggnads-, förbättrings- och reparationsarbeten av egen eller förhyrd lokal eller anläggning. Föreningen ska ha långsiktig tillgång till lokalen/anläggningen. Investeringsbidrag kan även utgå för utrustning och maskiner som är knutna till lokalen eller anläggningen.

Ansökan ska ha inkommit senast 31 december året före utbetalning sker.


Sidansvarig: Ann-Kristin Olsson |

Uppdaterad: 2021-04-28