Bidrag till kulturarrangemang

Bidrag utbetalas till publika kulturarrangemang öppna för allmänheten, samt för regelbunden publik kulturverksamhet.

Ansökan hanteras löpande under året.

Sidansvarig: Ann-Kristin Olsson |

Uppdaterad: 2022-02-23