Pandemistöd

Syftet med det tillfälliga bidraget är att föreningar i Askersunds kommun ska kunna söka kommunalt stöd för att kompensera för del av uteblivna intäkter på grund av coronapandemin.
Askersunds kommun strävar efter att kunna ge kostnadstäckning till flera föreningar. Bidraget finns endast att söka vid ett tillfälle under 2021.

Sidansvarig: Ann-Kristin Olsson |

Uppdaterad: 2021-07-05