Pensionärsförening

Bidragsnivå för pensionärsföreningar beslutades av kommunfullmäktige 2011-11-28 § 137. Bidrag utgår med ett grundbelopp på 72:92 per medlem upp till 100 medlemmar. För medlemmar utöver 100 utgår bidrag med 21:94 kronor per medlem.

Bidragsansökan ska ha inkommit senast 30 april.


Sidansvarig: Ann-Kristin Olsson |

Uppdaterad: 2022-02-23