Bidrag till pensionärsföreningar

Här kan du läsa vilka regler som gäller för bidrag till föreningar som bildats med syfte att skapa social samvaro för pensionärer och aktivt främja äldres intressen.

Mer information finns i dokumentet Bidrag och stöd till civilsamhället i Askersunds kommun

En pensionärsförening kan söka bidrag om man är registrerad samt uppfyller kraven för en pensionärsförening. Bidraget utgår enligt gällande taxa.

4.11 Bidrag pensionärsföreningar
Kan söka: Pensionärsföreningar.

Sista ansökningsdag: 30 april.

Sidansvarig: |

Uppdaterad: 2022-11-11