Remiss föreningsbidragsregler

Förvaltningen tar emot synpunkter till och med 30 september 2021.

Remissversion:

Bidragsregler för Askersunds kommun

Askersunds kommuns bidrag och stöd till civilsamhället inom kultur- och fritidsområdet syftar till att skapa goda förutsättningar att verka och utvecklas. Askersunds kommun vill stärka folkhälsan genom att uppmuntra det egna skapandet och stimulera fysisk aktivitet.

Askersunds kommun stöttar föreningslivet genom kontanta bidrag, subventionerade lokalhyror och utlån av viss utrustning. Ett bidrag syftar till att ge en förening en ekonomisk grundtrygghet

Daniel Eriksson, kultur- och evenemangschef, Annika Restadh, enhetschef för bibliotek, ungas fritid och musikskola, samt Ann-Kristin Olsson, fritidsutvecklare, har utarbetat ett förslag till nya och reviderade bidragsregler. Förslaget presenterades i kultur- och tekniknämnden 2021-06-20 som beslutade att skicka ut förslaget på remiss.

Vi sänder det nu till er på remiss för att få era synpunkter på förslaget.

Med önskan om en skön sommar!

 

Bidragsregler
Bidragsreglerna omfattar grundläggande krav för föreningarna och regler för bidrag och registrering. Bidragsnivåerna beslutas varje år i samband med budgeten i ett separat beslut för bidragstaxor.

Hur synpunkter kan lämnas

Förvaltningen tar emot synpunkter till och med 20 augusti 2021. Ni lämnar er synpunkter via e-post till fritidsutvecklare Ann-Kristin Olsson, ann-kristin.olsson@askersund.se

Den fortsatta processen

Eventuella synpunkter på remissversionen kommer att bearbetas och presenteras för kultur- och tekniknämnden under hösten 2021 för vidare politiska beslut. Planen är att de nya reglerna ska gälla från 2022.

Bilagor
- Remissversion av bidragsregler för Askersunds kommun.
- Sammanställning över alla föreslagna bidrag med en kort information.

Sidansvarig: Ann-Kristin Olsson |

Uppdaterad: 2021-09-22