Bidrag till samlingslokal

Bidrag utgår till förening som driver samlingslokal i ort där annan samlingslokal ej finns att tillgå.

Ansökan ska ha inkommit senast 30 april året före utbetalning sker.

Sidansvarig: Ann-Kristin Olsson |

Uppdaterad: 2020-01-27