Bidrag till verksamhet för personer med funktionsnedsättning

Detta bidrag kan sökas av föreningar som bedriver verksamhet för personer med funktionsnedsättning, verksamma i minst två av de fyra sydnärkekommunerna Askersund, Hallsberg, Kumla och Laxå. Föreningen ska ha sitt säte i någon av dessa kommuner.

Ansökan ska vara inlämnad senast den 1 maj till kultur- och fritidsförvaltningen i Kumla kommun.

Gå till följande adress för att läsa mer och göra ansökan (kallas där "Sydnärkebidrag"):

https://www.kumla.se/uppleva-och-gora/foreningar/bidrag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bidraget kan sökas av föreningar i sydnärke som bedriver verksamhet för personer med funktionsvariationer och söks för verksamhet som genomförts under föregående år.

Syftet med bidraget:

 • Stödja föreningarnas strävan för full delaktighet och jämlikhet i samhället.
 • Möjliggöra för föreningarna att verka för samhällsförändringar i syfte att förbättra levnadsvillkoren för föreningens medlemmar.
 • Stödja opinionsbildning och kunskapsbildning för ökad förståelse.
 • Stödja föreningarnas aktiviteter till barn, ungdomar och deras familjer samt vuxna enskilt eller i grupp.
 • Främja kommunikation mellan kommunerna och föreningarna.

Krav för att söka bidrag:

 • Föreningar ska bedriva verksamhet i minst två av de fyra sydnärkekommunerna Askersund, Hallsberg, Kumla eller Laxå. Föreningens säte ska ligga i någon av dessa kommuner.
 • Föreningen ska tillhöra en riksorganisation. Saknas riksorganisation kan undantag beviljas.
 • Föreningen ska vara uppbyggd och fungera enligt vedertagna demokratiska principer och vara öppen för alla som önskar stödja föreningens ändamål och syfte.
 • Föreningen ska ha en egen ekonomi som innefattar medlemsavgifter.
 • Föreningen är skyldig att uppge om bidrag erhålls från andra bidragsgivare.
 • Föreningen ska ha organisationsnummer samt bank- eller plusgiro.
 • Oriktiga uppgifter kan innebära att föreningen nekas bidrag.

 


Sidansvarig: |

Uppdaterad: 2022-07-01