Nytt förslag på badplats vid Åmmelången

Vättern och himlen

Kultur- och tekniknämnden beslutade i april 2021 om att anlägga ny badplats i Åmmeberg på fastigheten Alsnäs 1:35 vid sjön Åmmelången. Detta under förutsättning att erforderliga beslut och tillstånd fås, samt att uppgörelser med fastighetsägare kommit till stånd. Badplatsen kan om det sker vara på plats innan Midsommar 2022.

Kultur- och tekniknämnden har gett förvaltningen i uppdrag att ha dialog med invånare i Åmmeberg som bor nära nya badplatsen. Om det i dialogen framkommer starka argument mot att anlägga badplats på platsen omprövas ovanstående beslut av nämnden.

Förslag till ritning över den nya badplatsen finns i spalten till höger.

Bakgrund Åmmebergs badplats

Sommaren 2018 utfördes säkerhetsåtgärder vid Åmmebergs badplats vid Vättern. Den gamla stranden täcktes över och ersattes med gräsmatta och strandskoning. Syftet var att minimera risken för allmänheten att komma i direktkontakt med vasksanden på platsen. Sedan dess har badplatsen varit stängd och det har avråtts från bad där.

Åmmebergs badplats ligger på en gammal avstjälpningsplats för vasksand, som är en restprodukt från gruvdrift. Det var under våren 2017 som Arbets- och miljömedicin vid Universitetssjukhuset i Örebro (AMM) presenterade en riskbedömning som visar att det finns tydliga risker med att vistas i sanden.

Framförallt beror det på höga halter av ämnena bly, arsenik och kadmium.

Askersunds kommuns ambition var att det på sikt skulle gå att bada på platsen igen och flera förslag har tagits fram för att åter kunna möjliggöra bad. En dialog har förts mellan kommunen och Zinkgruvan Mining om de olika alternativen men parterna har nu gemensamt kommit fram till att föroreningarna är för omfattande för att bad på den gamla badplatsen ska kunna rekommenderas. Länsstyrelsen bedöms inte heller ge sitt tillstånd att åter öppna badplatsen.

Parallellt med arbetet att åter försöka möjliggöra bad vid den gamla badplatsen vid Vättern har undersökningar gjorts för att försöka hitta ett alternativ vid Åmmelången.

Kultur- och tekniknämnden i Askersunds kommun beslutade vid sitt sammanträde torsdagen den 18 februari att inte anlägga en badplats på Kolarängen vid Åmmelången. Istället fick kommunens tekniska förvaltning uppdraget att titta på alternativa platser som kan passa som badplats vid Åmmelången (se textens inledning).

Kontakt:
Staffan Korsgren, ordförande kultur- och tekniknämnden, 070-556 07 57

Sidansvarig: Ann-Kristin Olsson |

Uppdaterad: 2021-09-28