Lekplatser

Lekplats

Allmänna lekplatser finns i flertalet av kommunens tätorter och ofta i anslutning till eller inom parkområden.

Genom utbyte och underhåll av lekredskap och regelbunden tillsyn vill vi skapa attraktiva och säkra platser för lek och umgänge.

För säkerhetens skull - anmäl till oss snarast om du upptäcker fel och brister på någon lekplats.

Sidansvarig: |

Uppdaterad: 2021-09-06