Aktivitetsrundan

Aktivitetsskylt vid Sjöängen i Askersund

I Askersund finns tolv aktivitetsskyltar uppsatta längs ett stråk som börjar i Strandparken och avslutas vid utegymmet vid Solberga IP. Syftet med skyltarna är att uppmuntra till rörelse hos både barn och unga och göra det på platser som är lättillgängliga och passeras av många. Skyltarna är en del av konceptet Aktivitetsrundan som ska stimulera barn, unga, vuxna och äldre att röra på sig, på egen hand eller tillsammans. Den går delvis längs samma sträckning som Hälsans stig.

Skyltarna innehåller övningar i olika svårighetsgrader som passar både barn och vuxna. Med enkla övningar och utmaningar lockar Aktivitetsrundan fler till rörelse oavsett om man är nybörjare eller vältränad. För den som vill använda sin mobiltelefon finns en QR-kod på varje skylt med fler övningar och filmer som visar hur man ska utföra dem.

Askersunds kommun ingår tillsammans med Region Örebro län och flera andra kommuner i Rörelsenätverket i länet och arbetet i kommunen bedrivs genom projektet ÖKA, som är ett samarbete med RF-Sisu och Sydnärkes folkhälsoteam. Aktivitetsskyltarna är ett resultat av ÖKA-projektet.

Aktivitetsrundan finns på 350 platser i Sverige.

Sidansvarig: |

Uppdaterad: 2023-03-09