Utredning av ny idrottshall

Kultur- och tekniknämnden beslutade hösten 2018 om att genomföra en förstudie över förutsättningarna för en ny idrottshall i Askersund. Förstudien utredde behov, placering, kostnad och storlek och genomfördes i samarbete med Örebro läns idrottsförbund. Förstudien presenterades för nämnden i december 2018 och finns att ta del av som pdf-fil i spalten till höger.

Något beslut om byggnation av en ny idrottshall är ännu inte taget. Ärendet ligger nu hos kommunstyrelsen för vidare handläggning.

Inom ramen för förstudien fick berörda föreningar/organisationer/företag möjlighet att framföra sina synpunkter i en digital enkätundersökning.

Sidansvarig: Lars-Ivar Jansson |

Uppdaterad: 2020-03-02