Kulturpris

Askersunds kommuns kulturpris är ett pris som delas ut för särskilt värdefulla insatser inom det kulturella verksamhetsområdet.

Askersunds kommuns kulturpris utdelas till personer som erkänsla för särskilt värdefulla insatser inom det kulturella verksamhetsområdet.

Dessa personer skall antingen vara bosatta inom kommunen eller genom sin verksamhet ha eller ha haft anknytning till kommunen. Kulturpriset kan på samma villkor även utdelas till grupp, organisation eller liknade.

Kulturpristagare, en eller flera, utses av kultur- och tekniknämnden.

Utdelning sker årligen inom ramen för av kommunfullmäktige beviljat anslag. Kultur- och tekniknämnden bestämmer tidpunkten och formerna för prisets utdelning.

Vad är det som gäller och hur söks kulturpriset?

  • Kultur- och tekniknämnden fastställer årligen prisets storlek.
  • Kulturpriset kan man få endast en gång.
  • Kulturpriset kan inte sökas.
  • Kulturpristagare föreslås av annan person eller av kultur- och tekniknämnden.

Förslag till kulturpristagare skickas till:

Askersunds kommun, Kultur- och tekniknämnden, 696 82 Askersund.

Förslag inlämnas senast 2022-04-01.

Det krävs inga specifika ansökningsblanketter!

Upplysningar lämnas av avdelningschef: Annika Restadh.
Telefon: 0583-812 43.

Sidansvarig: Åsa Pitkänen |

Uppdaterad: 2022-06-03