Kulturstipendium

Askersunds kulturstipendium är ett stipendium som utdelas årligen för särskilt värdefulla insatser inom det kulturella verksamhetsområdet.

Askersunds kommuns kulturstipendium utdelas till någon som visat sig ha goda förutsättningar för insatser inom det kulturella verksamhetsområdet.

Personen i fråga skall antingen vara bosatt inom kommunen eller ha nära anknytning till densamma.

Kulturstipendium kan på samma villkor även utdelas till grupp, organisation eller liknande.

Kulturstipendium utdelas av kultur- och tekniknämnden.

Ansökan om stipendium skall göras hos kultur- och tekniknämnden.

Nämnden äger rätten att i vissa särskilda fall även kunna utdela kulturstipendium utan att en formell ansökan kommit in.

Utdelning sker årligen till en eller flera personer eller föreningar inom ramen för av kommunfullmäktige beviljat anslag.

Vad är det som gäller och hur söks kulturstipendiet?

  • Kultur- och tekniknämnden fastställer varje år kulturstipendiets storlek.
  • Kulturstipendium skall sökas för egen räkning.

Ansökan om kulturstipendium skickas till:

Askersunds kommun, Kultur- och tekniknämnden, 696 82 Askersund.

Ansökan om kulturstipendium inlämnas senast 2022-04-01

Det krävs inga specifika ansökningsblanketter!

Upplysningar lämnas av avdelningschef: Annika Restadh telefon: 0583-812 43.

Sidansvarig: Åsa Pitkänen |

Uppdaterad: 2022-06-03