Fritidshem

Barn klättar i träd

Fritidshemmets uppgift är att komplettera förskoleklassen och skolan och att göra det möjligt för föräldrar att förena föräldraskap med arbete eller studier. Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande. Erbjuda dem en meningsfull fritid, främja allsidiga kontakter och social gemenskap.

I Askersunds kommun finns fritidshemsverksamhet både före och efter skoldagen. Verksamheten vänder sig till barn i åldern 6 år till och med vårterminen det år då elever fyller 13 år.

 

Fritidshem

Fritidshemmen är samordnade med förskoleklass och skolans tidiga år. Samordningen kan gälla personal, lokaler och den pedagogiska verksamheten. Verksamheten styrs av Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr 11.


Kontakt

Barn- och utbildningsförvaltningen

E-post: barn.utbildningsforvaltningen@askersund.se

Telefon: 0583-810 00

Postadress:
Barn- och utbildningsförvaltningen
Askersunds kommun
696 82 Askersund

Besöksadress:
Stöökagatan 8

Hjälpte informationen på den här sidan dig?