Förskola, skola och fritids i Askersunds kommun

I Askersunds kommun har vi förskolor och/eller skolor på åtta orter. Våra verksamheter kännetecknas av gemenskap, närhet till naturen och småskalighet. Miljö och kultur är viktiga inslag i vardagen.

Bilderböcker

Förskolan är till för barn från 1 år t om vårterminen det år barnet fyller 6 år. I Askersund har vi förskoleverksamhet på åtta orter: Åsbro, Snavlunda, Rönneshytta, Askersund, Hammar, Åmmeberg, Zinkgruvan och Olshammar.

Bokstäver

Grundskolor finns på fem orter i kommunen: Åsbro, Rönneshytta, Askersund, Åmmeberg och Hammar. I Askersund finns kommunens högstadieskola.

Barnteckning

I anslutning till våra F-5 och F-6 skolor finns det fritidshem. Här kan barnen vistas före och/eller efter skolan.

Grundsärskolan

Grundsärskolan är en skolform för de barn som har någon form av kognitiv funktionsnedsättning och som på grund av det inte har möjlighet att nå alla mål i grundskolan.

Utbildningen ska anpassas efter varje elevs förutsättningar och består av 9 årskurser.

Uppslagen bok
Flicka på en äng

Här kan du se aktuella läsårstider samt lov och ledigheter. Nu finns läsårstiderna för läsåret 22/23 samt 23/24 publicerade.


En korg med grönsaker

Under mat och måltider presenteras information om aktuellt kostprogram samt matsedlar för förskolor och skolor.

Sidansvarig: Fredrik Johansen |

Uppdaterad: 2022-12-28