Office 365 - information om flytt av konton till Sydnärke IT

Under sommaren 2020 kommer skolans personal (inklusive rektorer, specialpedagog och övriga med @edu-konton) och elever i Askersunds kommun flyttas över till Sydnärke IT:s Office 365-miljö och bli @askersund.se. Elevernas konton blir desamma @elev.askersund.se.

Nedan finns en pdf-fil med information om vad som gäller före, under och efter denna flytt.

Information inför migrering av Office 365PDF

I spalten till höger finns länk till en informationsfilm om migreringen.

Kontaktpersoner: Danny Stafström och Elin Weststrand Söderholtz. E-post: ikt@edu.askersund.se (före migreingen)
ikt@askersund.se (efter migeringen)

Sidansvarig: Elin Weiss |

Uppdaterad: 2020-05-28