Likabehandling

Diskrimineringsombudsmannens mall för förebyggande arbete mot diskriminering och trakasserier

(Diskrimineringsombudsmannens mall för det förebyggande arbete mot diskriminering och trakasserier)

Enligt Skollagen (2010:800) ska varje utbildningsverksamhet författa verksamhetsspecifika likabehandlingsplaner.

Detta betyder att varje förskole- och skolverksamhet enligt lag ska bedriva ett aktivt likabehandlingsarbete. I Askersunds kommun ska varje förskole- och skolenhet ha verksamhetsspecifika likabehandlingsplaner. Likabehandlingsplanerna ska klargöra hur det förebyggande och främjande arbetet går till, hur verksamheterna ska agera om någon blir utsatt och redogöra för tidigare års insatser samt för det aktuella årets insatser. Planerna ska utvärderas årligen. 

Sidansvarig: Fredrik Johansen |

Uppdaterad: 2020-07-22