Barn- och elevhälsa 0-16 år

Inom barn- och elevhälsan arbetar skolsköterska, skolläkare, socionom/kurator, specialpedagoger och psykolog.

Vårt uppdrag är att i samverkan med elever, vårdnadshavare och övrig skolpersonal skapa goda lärandemiljöer för varje barn så att elevernas utveckling mot utbildningens mål främjas. Särskilt fokus ska riktas till elever som är i behov av stöd och hjälp för sitt lärande.

Vårdnadshavare och elever kan kontakta elevhälsan

Vanliga orsaker till att kontakta oss är att man som vårdnadshavare känner oro för sitt barn. Det kan vara barn och ungdomar som har svårt med koncentration och uppmärksamhet, kompisar och relationer, språk och tal. Det kan även handla om krisbearbetning, sömnsvårigheter, inlärningssvårigheter m.m. En annan vanlig orsak är svårigheter i relationen mellan barn och vårdnadshavare.

Sidansvarig: Fredrik Johansen |

Uppdaterad: 2022-08-19