Psykolog

Psykologen ingår i det centrala elevhälsoteamet och ansvarar för att psykologisk kunskap representeras på organisatorisk nivå, gruppnivå och individnivå.

På organisatorisk nivå bistår psykologen med psykologiska kunskaper i ledarskaps- och organisationsutveckling, deltar i samarbetande nätverk och deltar i det förebyggande arbetet på skolorna.

På gruppnivå handleder psykologen personal i syfte att personalen lättare/bättre ska kunna komma vidare i sitt arbete. Psykologen deltar också i olika möten, konferenser där behov av psykologkompetens föreligger.

På individnivå samtalar psykologen med elever, föräldrar och/eller personal. Psykologen utför utredningar i samråd med övriga delar av elevhälsan. Individuella stödkontakter kan förekomma.

Sidansvarig: Fredrik Johansen |

Uppdaterad: 2023-03-31