Synpunkter på elevhälsan

Här kan du framföra beröm eller klagomål om någonting som du tycker fungerar mer eller mindre bra. Dina inskickade synpunkter, beröm eller klagomål kommer att registreras och vidarebefordras till ansvarig handläggare för att besvaras.


Vilken verksamhet avser synpunkterna * (obligatorisk)
Vilken verksamhet avser synpunkterna

Har du tagit upp ärendet med verksamhetschefen? * (obligatorisk)
Har du tagit upp ärendet med verksamhetschefen?
Godkännande av informationsinhämtning * (obligatorisk)
Godkännande av informationsinhämtning

Jag samtycker till att ansvarig handläggare/utredare får ta del av barn- och elevinformation som inhämtas från barnakt/elevakt och barn- och elevhälsan i syfte att utreda det aktuella ärendet.
Godkännande av användning av personuppgifter * (obligatorisk)
Godkännande av användning av personuppgifter

Sidansvarig: Fredrik Johansen |

Uppdaterad: 2020-07-22