Ämnesnätverk

Enligt skollagen är förskolans, skolans och fritidshemmets syfte att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden och samarbetsformer ska utvecklas för att stödja lärandet. I Askersunds kommun finns det ämnesnätverk som initierats för att främja och stödja lärande.

Kommunens verksamheter behöver förutsättningar för att alla elever ska nå framgång och måluppfyllelse. Därför har en tydlig struktur och organisation tagits fram för alla verksamma inom kommunens ämnesnätverk. Goda rutiner leder till att arbetet blir systematiskt och väl inövat samt bidrar till jämlikhet, trygghet och ökad måluppfyllelse. Du kan läsa mer om ämnesnätverk under fliken "Dokument". Ansvarig för utvecklingen av ämnesnätverken är förvaltningens kvalitetstrateg Anneli Jöesaar.  

Sidansvarig: Elin Weiss |

Uppdaterad: 2019-06-26