Antalet böcker i hemmets betydelse för prestation i läsförståelse

I PISA-studien 2012 var svenska 15-åringars resultat inom läsförståelse signifikant lägre än OECD-genomsnittet (Skolverket, 2013, s.6). Forskningen har anfört ett tydligt samband mellan inställning till skolan, dess ämnen, motivation och antal böcker i hemmet mot elevers studieresultat. I Anneli Jöesaars rapport Antalet böcker i hemmets betydelse för prestation i läsförståelse undersöks hypotesen att antalet böcker i hemmet påverkar elevers prestation i läsförståelse.

Sidansvarig: Elin Weiss |

Uppdaterad: 2019-06-26