Avgifter och regler för förskola och fritidshem

Avgiften grundar sig på att abonnemang tecknats mellan förälder och kommunen, företrädd av barn- och utbildningsnämnden. Abonnemanget innebär att avgift betalas även för tid då barnet inte utnyttjar platsen. Avgift tas ut 12 månader per år.

​Avgiften avgörs av ett hushålls samlade inkomster. Ett hushåll kan se ut på olika sätt. Det kan vara ensamstående, makar, sammanboende eller familjehem.

Då kommunen tillämpar maxtaxa är det inget hushåll som betalar mer än 1645 kr för ett barn som går heltid i förskolan eller 1097 kr för ett barn i fritidshemsverksamhet.

Har en familj mer än ett barn inom någon av barnomsorgens grenar så reduceras taxan.

Mer information får du i kommunens dokument "Riktlinjer - köregler- avgifter" som du hittar under fliken "Dokument". Kommunen har också en version på engelska, även den finner du under fliken "Dokument".

Sidansvarig: Fredrik Johansen |

Uppdaterad: 2023-02-09