Förskolor

Norra området

Norra områdets förskolor hittar du i Snavlunda, Rönneshytta och Åsbro. Rektor är Anna-Karin Bergström. Biträdande rektor är Karolina Holmér.


Närlundas område

Närlundas område innefattar de förskolor som finns i centrala Askersund samt barnomsorgen på obekväm arbetstid. Rektorer är Anna-Karin Bergström och Jennie Björk. Biträdande rektor är Karolina Holmér.


I Södra området hittar vi förskolorna som finns i Olshammar, Hammar, Åmmeberg och Zinkgruvan. Rektor är Åsa Persson.


Sidansvarig: Elin Weiss |

Uppdaterad: 2021-02-09