Snörmakaren

Snörmakaren ligger mitt i Askersund med närhet till stadsparken och sjön Alsen.

Förskolan Snörmakaren består av fyra avdelningar. Vi har två småbarnsavdelningar som heter Rosa och Gul där vi tar emot barn mellan 1-3 år. Våra storbarnsavdelningar heter Blå och Grön där vi tar emot barn mellan 3-6 år.

Snörmakaren ligger i de centrala delarna av Askersund. Förskolans centrala placering gör att vi har närhet till det mesta i Askersund. Vi har gångavstånd till skog och mark, hembygdsgården, biblioteket, lekparker, strandparken, brandstationen, m.m. Vi har tillgång till en stor, avskild gård med en egen kulle som bjuder in till många spännande lekar och pulkaåkning under vinterhalvåret.

På förskolan Snörmakaren arbetar vi med föränderliga lärmiljöer som drivs av barnens intressen och nyfikenhet. Vi eftersträvar en tydlig struktur och vi delar ofta barnen i mindre grupper. Det skapar trygghet för barnet, men också goda förutsättningar för oss pedagoger att följa barnens lärprocesser och ge varje barn utmaningar utifrån deras intressen, förutsättningar och behov. Hos oss är varje barn välkommet.

Hösten 2019 öppnades en stor gemensam ateljé i våra nyaste lokaler på avdelning Grön. Ateljén kommer vara möjlig för övriga förskolor i Närlundaområdet att besöka, vilket möjliggör ett ökat samarbete mellan våra förskolor. Vi har en egen ateljérista i vår verksamhet som har huvudansvar över ateljén.

I Snörmakarens lokaler sitt våra förskolechefer och specialpedagoger, vilket gör att vi har tillgång till nära ledarskap och ett nära arbete med barn- och elevhälsateam.

Till Snörmakaren och i våra lokaler finns även omsorg på obekväm arbetstid, även kallat “Nattis”.

Vill du se mer av vår verksamhet?

Kom gärna och besök vår förskola för att få en större inblick i vår verksamhet.
Det finns även möjlighet att boka en tid för att besöka vår ateljé.

Är du sugen på att arbeta hos oss?

Vi pedagoger har varje vecka avsatt tid i schemat för arbetslagsreflektioner och individuell planeringstid. Vi deltar ständigt i fortbildning och intressanta föreläsningar. Vårt mål är att hela tiden utveckla och förbättra vår verksamhet.

I Askersunds kommun arbetar man med ett övergripande perspektiv av barnets lärande och utveckling. Med detta menas att det i varje verksamhet finns en röd tråd i arbetet som följer barnen från dem är 1 år till och med att barnen slutar åk 9. Askersunds kommun är även en miljödiplomerad kommun vilket gör att vår verksamhet genomsyras av ett medvetet arbete kring hållbar utveckling.

Sidansvarig: Fredrik Johansen |

Uppdaterad: 2021-02-11