Sundsängen

Sundsängens förskola tillhör Närlundas område i Askersund. Den ligger i centrala Askersund och öppnades 2010. Sundsängen har två avdelningar, Myran för 1-3-åringar och Fjärilen för 3-5-åringar.

Varje avdelning består av två mindre lekrum och en större lekhall. Gemensamma ytor är matrum/lekrum, två ateljéer och hall. Lokalerna är fräscha, ljusa, överskådliga och ljuddämpande.

Sundsängens gård har gungor, klätterställning, gräsytor, cykelbanor, och odlingsytor. Uteförråd med cyklar och diverse lekredskap. Gården är överskådlig. Förskolans läge gör att det är nära till skog, natur, djur, bibliotek, gymnastikhall, skola, centrum och lekparker.

Visionen för Sundsängen är att en anda av glädje, nyfikenhet, vetgirighet och skapande ska genomsyra allt arbete på förskolan. Vi arbetar medvetet med allas lika värde för att ge alla samma förutsättningar oberoende av kön, bakgrund och religion.

Förskolan prioriterar lek och aktiviteter utomhus oavsett väder. Vi anser att det går att göra det mesta ute. Återkommande aktiviteter på förskolan är sång- och språksamlingar, rörelse och skapande. Blivande förskoleklassbarn besöker skolan, gymnastiksalen och skolgården inför skolstart.


Sidansvarig: Fredrik Johansen |

Uppdaterad: 2021-02-11