Norra området

Norra områdets förskolor består av 4 förskolor fördelat på 6 enheter och 11 avdelningar på de tre orterna Åsbro, Snavlunda och Rönneshytta

Norra områdets förskolor arbetar med fokus på språk, teknik, miljö och normkritik. Förskolorna är naturprofilerade och arbetar med teman så som Aktiva gårdar och aktiva pedagoger med målet att det ständigt ska pågå aktiviteter i form av experiment och forskning med barnen eller aktiviteter som innebär att vi gemensamt vårdar vår utemiljö. Förskolorna arbetar också normkritiskt och med intresse för hur lärandemiljöer påverkar barnen. I norra området är det kollegiala lärandet mycket viktigt.

En av norra områdets förskolor har också varit involverade i ett spännande Erasmusprojekt kallat We move (in) Europe. Projektet handlade om transportmöjligheter i dåtid, nutid och framtid och har varit väldigt uppskattat. Sådana internationella och tekniska projekt lockar det norra området.

På förskolorna ges möjlighet till fortbildning och föreläsningar har erbjudits från välkända föreläsare så som exempelvis Charbel Gabro och Mia Heikkilä. Områdets pedagoger har deltagit i kurser och fortbildningar från KomTek, Regionalt utvecklingscentrum (RUC) och Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM). I norra området pågår det mycket utvecklingsarbete för förskolan och förskolans pedagogiska samordnare träffas regelbundet. Det norra området deltar aktivt i kommunens ämnesnätverk och ämnesråd.

Varmt välkommen till våra förskolor!

Sidansvarig: Fredrik Johansen |

Uppdaterad: 2022-01-12