Rönneshytta förskola

Rönneshytta förskola ligger i orten Rönneshytta som är belägen i norra delen av Askersunds kommun.

Rönneshytta förskola består av tre avdelningar, Trädet för 1-3-åringar, Igelkotten för 3-4-åringar samt Gräshoppan för barn i åldrarna 4-5 år.

Barnets bästa står alltid i fokus och vi strävar efter att i alla situationer ha en trygg, lärorik och stimulerande vardag för alla som deltar.

All vår verksamhet genomsyras av ett pedagogiskt synsätt och ska lägga grunden till ett livslångt lärande utifrån Läroplanen för förskolan (Lpfö 18).

Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande, men också genom att iaktta, samtala och reflektera. Våra prioriterade mål som vi arbetar extra med är språk, teknik och matematik.

Rönneshytta förskola omges av en härlig natur med både skogar och sjöar som ger oss möjlighet till många rika naturupplevelser tillsammans med barnen. Vi ser naturen som en viktig del av vår verksamhet och förskolan arbetar med en naturprofil. För våra verksamheter innebär det att vi har utepedagogik och vistas mycket i naturen.

”Varggroparna” är ett mycket omtyckt ställe dit vi ofta går. Där finns vindskydd och grillplats som vår aktiva föräldraförening iordningställt. I naturen stimuleras barnens samarbetsförmåga, kommunikation och motorik. Där erbjuds rika möjligheter att använda fantasi och kreativitet, men även visa hänsyn till varandra, samt till vår miljö och natur.

Föräldrasamverkan sker genom den dagliga kontakten, men också genom tematiska föräldramöten, trivselkvällar utifrån barnets lärande, drop in-träffar och utvecklingssamtal. Barnens utveckling dokumenteras med hjälp av ett dokumentationsmaterial med tydlig koppling till förskolans läroplan..

Rönneshytta förskola och skola deltar under åren 2015-2018 i projektet We move (in) Europe. Projektet genomförs inom EU:s utbytesprogram Erasmus + och temat för perioden är resande och transport – förr, nu och i framtiden. Deltagande förskolor/skolor kommer från Slovakien, Tjeckien, Italien, Sverige och Tyskland.

Projektet kan följas genom bloggen ronneshytta.blogspot.com eller genom projektets officiella hemsida wemoveineurope.eu


Sidansvarig: Fredrik Johansen |

Uppdaterad: 2023-01-31