Sågarvallen

I Norra delen av Askersunds kommun i samhället Åsbro ligger förskolan Sågarvallen vackert belägen i ett lugnt skogsområde.

Sågarvallens förskola består av två avdelningar, Myran och Tuvan. Båda är 1-4-årsavdelningar. Arbetslaget består av både barnskötare och förskollärare. Förskolans mat tillagas och kommer till oss från skolmåltidens kök i Åsbro. Frukost och mellanmål tillagas på förskolan av måltidspersonal.

Förskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande. Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande, men också genom att iaktta, samtala och reflektera. Våra prioriterade mål som vi arbetar extra med är språk, teknik och matematik.

Vi ser naturen som en viktig del av vår verksamhet och förskolan arbetar med en naturprofil. I naturen stimuleras barnens samarbetsförmåga, kommunikation och motorik. Där erbjuds rika möjligheter att använda fantasi och kreativitet, men även att visa hänsyn till varandra samt vår miljö och natur.

På förskolans gård finns bra ytor och utrustning för lek. Gården ligger i ett skogsområde, nära skog och strövområden, men även innanför staketet finns en härlig skogsdunge där barnen kan leka.

Föräldrasamverkan sker genom den dagliga kontakten, men också genom föräldramöten och utvecklingssamtal. Barnens utveckling dokumenteras med hjälp av ett dokumentationsmaterial med tydlig koppling till Läroplanen för förskolan.


Sidansvarig: Fredrik Johansen |

Uppdaterad: 2021-02-11