Södra området

Södra området har verksamhet på fyra orter med en förskola i varje ort. Orterna är Olshammar, Zinkgruvan, Åmmeberg och Hammar.

Södra områdets förskolor arbetar med ett matematiskt förhållningssätt samt med fokus på språk och kommunikation. Under 2017/2018 genomförde förskolorna Läslyftet via Skolverket och förskolorna arbetar ofta med teman, exempelvis utifrån ett språkligt eller matematiskt arbetssätt. De södra förskolorna har, under tidigare år, även genomgått Matematiklyftet. De södra förskolorna arbetar normkritiskt med intresse för hur normer påverkar lärandets vardag. I det södra området är det kollegiala lärandet viktigt.

På förskolorna ges möjlighet till fortbildning och föreläsningar har erbjudits från välkända föreläsare så som exempelvis Charbel Gabro och Mia Heikkilä. I södra området pågår det aktivt utvecklingsarbete och förskolornas pedagogiska samordnare driver tillsammans med rektor för förskolan de pedagogiska processerna framåt i det egna arbetslaget. Det bedrivs också ett kollegialt lärande kopplat till det systematiska kvalitetsarbetet Det södra området deltar aktivt i kommunens ämnesnätverk och ämnesråd.

 

Varmt välkommen till våra förskolor!

Sidansvarig: Fredrik Johansen |

Uppdaterad: 2021-10-27