Fritidshem

Enligt Skolverket är fritidshemmets uppgift: "att komplettera förskoleklassen och skolan och att möjliggöra för föräldrar att förena föräldraskap med förvärvsarbete eller studier. Enligt skollagen ska fritidshemmet stimulera elevers utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid. Fritidshemmet har en viktig uppgift att främja allsidiga kontakter och social gemenskap."

​Fritidshem är en pedagogisk gruppverksamhet för elever från 6 års ålder till och med vårterminen de år då de fyller 13 år. Uppgiften är att komplettera utbildningen i förskoleklassen, grundskolan och grundsärskolan samt erbjuda elever en meningsfull fritid och rekreation. Samtidigt ska fritidshemmet vara organiserat så att det möjliggör för föräldrar att förvärvsarbeta eller studera.

Fritidshemmet kompletterar skolan på två sätt:

  • Tidsmässigt genom att ta emot elever under den del av dagen då de inte vistas i skolan och under loven.
  • Innehållsmässigt genom att ge eleverna delvis andra erfarenheter och kunskaper än de normalt får i skolan. Tillsammans bör skola och fritidshem bidra till elevernas allsidiga utveckling och lärande.

I Askersunds kommun finns fritidshem i anslutning till våra F-6 skolor samt i Olshammar, Snavlunda och Zinkgruvan. Information om våra fritidshem hittar du på våra sidor om grundskolan.

Vilka regler och riktlinjer som gäller speciellt i Askersunds kommun finner du under flikarna "Dokument" och "Blanketter".

Anmälan till barnomsorg och omsorg på obekväm arbetstid görs på samma blankett - Anmälan om barnomsorg under fliken "Blanketter".

Sidansvarig: Fredrik Johansen |

Uppdaterad: 2023-05-02