Läsåret 2017/2018

Här kan du läsa om hur vi arbetade med jämställdhet i förskolan, skolan och fritidshemmet under läsåret 2017/2018

Vårterminen 2018:

I början på december 2017 fick vi besked att kommunen blivit beviljade ca 400 000 :- i statsbidrag från Skolverket för arbetet med genus, jämställdhet och normer. Under våren kommer bidraget att användas för fortbildning/kompetensutveckling, material och forskarstöd. Forskarstöd kommer vi att få från Mia Heikkilä, forskare och lektor i pedagogik vid Mälardalens högskola med specialområde utbildningsorganisationers genus- och jämställdhetsutmaningar.  

Många intressanta händelser kommer vidare att ske under våren. Vi kommer att få kontinuerlig handledning av Mia Heikkilä och vi kommer arbeta vidare med rapport nummer 4 i raden av våra kartläggningar. 23 mars 2018 deltar vi i konferensen "Jämställdhet i förskolan" tillsammans med Länsstyrelsen. 24 april 2018 håller vi i två seminarier på skolledarkonferensen som Örebro universitet arrangerar.

Vi kommer också att besöka ett antal konferenser och utbildningsdagar. Först ut 21 mars är fortbildningsinsatsen "Om ungas levandsvanor, jämlikhet, fritid och kultur som anordnas av Sydnärkekommunerna och ÖLIF/SISU. Därefter besöker vi 10 april Länsstyrelsens konferens "Att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor" och 11 april Länsstyrelsen utbildningsdag om hedersrelaterat våld och förtryck. 15 juni kommer vi att lyssna på seminariet Jämställd fritidsverksamhet som Länsstyrelsen anordnar och 30 augusti besöker vi Stockholm för #metoo konferens.

Höstterminen 2017:

Under hösten påbörjar vi verksamhetsbesök där vi till slut ska besökt samtliga förskolor och skolor inom kommunen för att lära känna verksamheterna och personalen samt att kunna erbjuda stöd i jämställdhetsarbetet. I oktober kommer Mia Heikkilä till Askersunds kommun för att föreläsa för förskolepersonalen om jämställdhet i förskolan. I november månad kommer förvaltningen att hålla en föreläsning för förskolans personal om normkritik. Dessutom arbetar vi på vår tredje rapport som kommer att analysera elevfrånvaro, mående och kränkande behandling med fokus på könsuppdelad statistik.

Vi kommer även att följa SKL:s webbinarier Fördel flicka – om pojkars jämställdhet och normer i skolan som webbsänds från SKLs hemsida 18 oktober 8.00-9.00 och Normer som dödar - seminarium om mäns psykiska ohälsa som webbsänds 30 oktober 2017, kl. 8:00-9:00.

Under hösten kommer vi också att bedriva omvärldsbevakning gällande genus, jämställdhet och normkritik via olika träffar och konferenser. Vi kommer att finnas på plats på Conventum för att ta del av Skolverkets föreläsning om identitet, sexualitet och jämställdhet för personal som möter nyanlända elever. Vi kommer även att besöka Länsstyrelsens konferens Maskulinitet i förändring och den länsgemensamma konferensen Hur är läget? samt finnas på plats på folkhälsokonferensen Gör MER - för ökad jämställdhet och jämlik hälsa i Karlskoga. Slutligen kommer vi att besöka konferensen Jämställdhet - för en framgångsrik idrotts- och samhällsutveckling som är ett samarbete mellan bland annat Region Örebro Län och Örebro Läns Idrottsförbund.

Vi kommer under läsåret att besöka kommunens samtliga förskolor och skolor för att presentera vårt arbete och uppdrag samt få en inblick i deras arbete. Vi har hittills fått många goda exempel på hur ett jämställdhetsarbete pågår i kommunen och hur likabehandling aktivt arbetas med.  

Sidansvarig: Fredrik Johansen |

Uppdaterad: 2020-07-23