Fritidshem

Skolverket skriver att: "Fritidshemmets uppgift är att komplettera förskoleklassen och skolan och att möjliggöra för föräldrar att förena föräldraskap med förvärvsarbete eller studier".

Enligt skollagen ska fritidshemmet stimulera elevers utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid. Fritidshemmet har en viktig uppgift att främja allsidiga kontakter och social gemenskap.

​Fritidshem är en pedagogisk gruppverksamhet för elever från 6 års ålder till och med vårterminen de år då de fyller 13 år. Fritidshemmets uppgift är att komplettera utbildningen i förskoleklassen, grundskolan och grundsärskolan samt erbjuda elever en meningsfull fritid och rekreation. Samtidigt ska fritidshemmet vara organiserat så att det möjliggör för föräldrar att förvärvsarbeta eller studera.

Fritidshemmet kompletterar skolan på två sätt:

  • Tidsmässigt genom att ta emot elever under den del av dagen då de inte vistas i skolan samt under loven.
  • Innehållsmässigt genom att ge eleverna delvis andra erfarenheter och kunskaper än de normalt får i skolan. Tillsammans bör skola och fritidshem bidra till elevernas allsidiga utveckling och lärande.

I Askersunds kommun finns fritidshem i anslutning till våra f-6 skolor samt i Olshammar, Snavlunda och Zinkgruvan.

Vilka regler och riktlinjer som gäller speciellt i Askersunds kommun finner du under flikarna "Dokument" och "Blanketter".

Sidansvarig: Fredrik Johansen |

Uppdaterad: 2022-04-06