F-5

På vår skolgård vandrar 6-åringen in genom vår staty, Å:et, på den första skoldagen. Därmed hälsas eleven välkommen till en verksamhet som arbetar för att ge varje elev möjlighet att lyckas. Vi vill möta elevens intressen, talanger och behov, utveckla dessa så att eleven vandrar ut genom Å:et och lämnar oss med god självkänsla, goda kunskaper och färdigheter och väl rustad för en föränderlig framtid.

En förutsättning för att eleverna ska kunna nå så långt som möjligt är att de är trygga i skolan, att de har arbetsro på lektionerna och omges av pedagoger som arbetar aktivt och tillsammans med eleverna och därmed ger dem goda möjligheter att nå sina mål. På vår skola arbetar vi därför utifrån våra självklara regler:

Respektera dig själv

Respektera andra

Respektera egendom

På Åsbro skola går ca 120 elever; vi har ett integrerat fritidshem med två avdelningar. Arbetslagen är uppdelade i F-2 och 3-5. I arbetslagen ingår grundskollärare, slöjdlärare, idrottslärare, resurspedagoger, fritidspedagoger och barnskötare.


Sidansvarig: Fredrik Johansen |

Uppdaterad: 2020-07-23