Hammars skola

Hammars skola har verksamhet från förskoleklass till och med årskurs 3 samt fritidshem. Skolan är placerad i Hammars tätort.

Läroplan och planer finner du under fliken "Dokument". Planerna gäller tillsvidare och revideras varje läsår.

Sidansvarig: Fredrik Johansen |

Uppdaterad: 2022-11-22