Val av skola

Alla har rätt att välja skola men rektor avgör om skolan har möjlighet att ta emot en elev som inte tillhör skolans upptagningsområde.

Du som vårdnadshavare har rätt att välja en annan skola till ditt barn än den som anvisas av kommunen. Vad du ska ​komma ihåg är att rätten till eventuell skolskjuts endast gäller till den anvisade skolan. Om du väljer en annan skola upphör rätten om det innebär en ökad kostnad för kommunen och då kan skolskjuts endast beviljas om särskilda skäl föreligger.

När du väljer skola tillsammans med ditt barn är det rektor på den valda skolan som avgör om skolan har möjlighet att ta emot eleven. Det är därför viktigt att du kontaktar rektor på den skola som ni är intresserade av.

Valet av skola begränsas inte till den egna kommunens skolor utan du har möjlighet att välja en skola som finns någon annanstans. Det är då viktigt att du meddelar Barn- och utbildningsförvaltningen samt den skola som barnet skulle ha gått på.

Sidansvarig: Fredrik Johansen |

Uppdaterad: 2020-07-23