Gymnasium

Sydnärkes Utbildningsförbund är ett kommunalförbund med Askersunds kommun, Hallsbergs kommun och Laxå kommun som medlemmar.

Den gemensamma gymnasieskolan ligger i Hallsberg och heter Alléskolan.

Utbildningsförbundet startades den 1 juli 1999 och ska på uppdrag av medlemskommunerna leda och ansvara för utbildningar inom de frivilliga skolformerna, det vill säga gymnasial utbildning, vuxenutbildning och uppdragsutbildning.

Har du frågor om program, inackorderingingstillägg mm. ska du vända dig direkt till Alléskolan.

Sidansvarig: Lars-Ivar Jansson |

Uppdaterad: 2021-05-10