Allmän information

Askersunds Kulturskola erbjuder barn och unga upp till och med 19 år undervisning i olika instrument och sång.

Läs mer vilka kurser som erbjuds

Anmälan, antagning och kö

Anmälan sker via anmälningsformuläret och alla ansökningar placeras i ett kösystem utefter ansökningsdatum och instrumentval. När en plats blir ledig på ett specifikt instrument blir den som står på tur kontaktad av ansvarig lärare för att bestämma lämplig lektionstid. Kötiderna varierar över tid och det är därför svårt att säga exakt hur länge man behöver stå i kö. Ibland frångås kösystemet för att öka åldersspridningen.

Lektioner

Lektionerna bedrivs i huvudsak i kulturskolans lokaler på Sjöängen i Askersund, men viss verksamhet förekommer även ute på grundskolorna. Som elev får man en lektion per vecka på den tid som man kommer överens om med sin lärare. Kulturskolans läsår följer till stor del grundskolans, men brukar börja någon vecka senare på höstterminen, och sluta någon vecka tidigare på vårterminen. Lektionstiden är 20 minuter för individuella lektioner, och varierar mellan 30-90 minuter för grupplektioner.

Konserter och föreställningar

Kulturskolan arrangerar större och mindre konserter och föreställningar varje termin där elever erbjuds att medverka.

Samverkan

Kulturskorna i Örebro län samarbetar med varandra och som elev på någon av dessa skolor har man då möjligheten att kunna vara med i större samverkansprojekt över kommungränserna.

Läs mer:

www.kulturskolesamverkan.se Länk till annan webbplats.

Terminsavgifter

Fakturor för terminsavgifter skickas ut i mitten av varje termin.

Läs mer om terminsavgifter här

Sidansvarig: Andreas Strömbäck |

Uppdaterad: 2022-08-19