Information om avgifter

Terminsavgifter

Ämne

Avgift

Ämneskurs

700kr

Kör och gitarrgruppp (kör är avgiftsfritt för de som har ett annat ämne)

350kr

Fördjupningslinje

950kr

Instrumenthyra

300kr

  • Terminsavgift debiteras från och med fjärde lektionstillfället. Faktura sänds ut en gång per termin.
  • Från och med tredje syskonet debiteras ingen avgift. Syskonrabatt gäller ej instrumenthyra.
  • Avgifterna är subventionerade och beslutade av kommunfullmäktige, och kan komma att höjas eller sänkas.

Anmälan, kö och antagning

  • Anmälan gäller tillsvidare och ni måste själv säga upp er plats skriftligen när ni vill sluta.
  • Antagning sker enligt kölista utifrån anmälningsdatum. Undantag från turordningen kan ibland göras för att exempelvis öka ålderspridningen och ge möjlighet för antagna elever att byta instrument.

Undervisning

  • Varje elev erbjuds 28 undervisningstillfällen (lektioner + uppträdanden) per läsår, förutsatt att eleven haft sin plats från läsårets början.
  • Individuella lektioner är 20 minuter, grupplektioner kan variera mellan 30-60 minuter.
  • Elevfrånvaro ska anmälas i förväg till berörd lärare, och räknas som erbjuden lektion.
  • Vid upprepad oanmäld frånvaro riskerar elevens plats att bli uppsagd.

Sidansvarig: Andreas Strömbäck |

Uppdaterad: 2022-04-12