Avgiftsbefrielse

För vårdnadshavare som saknar ekonomisk möjlighet att låta sina barn delta i kulturskolans verksamhet går det att få "avgiftsbefrielse".

Kulturskolechefen har möjlighet att befria vårdnadshavare till elever på kulturskolan från terminsavgiften om vårdnadshavare saknar ekonomisk möjlighet att betala den.

Ansökan om avgiftsbefrielse ska ske skriftligen till kulturskolechefen terminsvis.

I ansökan ska det framgå namn, adress och personnummer till både vårdnadshavare och elev, samt orsak till ansökan.

För höstterminen ska ansökan vara kulturskolechefen tillhanda innan 1 september, och för vårterminen innan 1 mars.

Sidansvarig: Andreas Strömbäck |

Uppdaterad: 2022-04-12