Modersmål/Hemspråk

Modersmåls/hemspråksundervisning är till för de elever som dagligen talar ett annat språk än svenska i hemmet. Undervisningen i modersmål riktar sig endast till de elever som redan har grundläggande kunskaper i språket.

För att kommunen ska anordna undervisning i ett språk krävs det att det finns minst fem elever som önskar språket och att kommunen kan anställa en lärare i det önskade hemspråket​.

Undervisningen kan ske antingen på elevens val eller utanför den ordinarie undervisningen. Har du frågor vänd dig till din lärare eller rektor.

Sidansvarig: Fredrik Johansen |

Uppdaterad: 2021-06-30