Avgiftsbefrielse

För vårdnadshavare som saknar ekonomisk möjlighet att låta sina barn delta i musikskolans verksamhet går det att få "avgiftsbefrielse".

Musikskolechefen har möjlighet att befria vårdnadshavare till elever på musikskolan från terminsavgiften om vårdnadshavare saknar ekonomisk möjlighet att betala den.

Ansökan om avgiftsbefrielse ska ske skriftligen till musikskolechefen terminsvis.

I ansökan ska det framgå namn, adress och personnummer till både vårdnadshavare och elev, samt orsak till ansökan.

För höstterminen ska ansökan vara musikskolechefen tillhanda innan 1 september, och för vårterminen innan 1 mars.

Sidansvarig: Andreas Strömbäck |

Uppdaterad: 2020-06-01