Fiol

På fiol kan man spela alla möjliga typer av musik, allt ifrån klassisk musik till lite rockigare låtar. Varje vecka erbjuds både individuella lektioner och gruppundervisning.

Mer om stråkinstrument​

Violin, även kallad fiol, är det ljusaste av stråkinstrumenten. Fiol är främst ett melodiinstrument och kan jämföras med en sopran i en kör.

Viola, eller altfiol, är lite större än en fiol och har en varm och fyllig klang. Den har en viktig funktion när man spelar orkester eller kammarmusik och kan både ha rollen som melodi- och ackompanjemangsinstrument.

Violoncell är det långa namnet på en cello och är det instrument som ligger närmast människorösten. Den har en vacker ton som har förmågan att trollbinda de som lyssnar. I orkestersammanhang har den funktionen av att främst vara ett basinstrument.

Kontrabas kallar man oftast bara för bas. Förr sade man basfiol. Den har mörkast ton av stråkinstrumenten och är den musikaliska grunden i alla sammanhang den framträder förutom vid solospel. Ofta spelar man pizzicato, alltså genom att knäppa på strängarna. Kontrabas passar väldigt bra både i klassiska och jazziga låtar.

Sidansvarig: Andreas Strömbäck |

Uppdaterad: 2018-02-20