Skolskjuts och linjetrafik
vid dåligt väder

Buss på vinterväg

Om väglaget påverkas kraftigt på grund av exempelvis snöfall och plötsliga väderomslag som ger ishalka bör man vara observant på att busstrafik kan ställas in.

Det är trafikbolagen som avgör om det är möjligt att trafikera vägen eller ej, beroende på hur snö-och halkbekämpning har fungerat.

Resenärers säkerhet ska alltid prioriteras högst vid bedömningen av detta.

Vuxna och skolelever som nyttjar Region Örebro läns linjetrafik hittar aktuell trafikinformation med eventuellt inställda turer på Länstrafikens hemsida (se länk i spalten till vänster).

Elever som åker skolbuss ska kontaktas av trafikerande entreprenör vid inställda eller ändrade turer. Kontaktuppgifter till skolskjutsentreprenörer för Askersunds kommun finns i spalten till vänster.

Information om inställda turer går även direkt till elever via respektive skola, så snart informationen är tillgänglig. Beslut om inställda turer kan dock komma nära avgång och trafikläget kan förändras snabbt.

Sidansvarig: Henrik Olofsson |

Uppdaterad: 2021-01-14